experiència i innovació

GAUDI INNOVATION és una empresa especialitzada en la iniciativa, planificació i gestió de projectes de regeneració comercial urbana, promoció de destinacions turístiques i el reposicionament d’infraestructures i equipaments comercials, turístics, esportius, educatius i de suport a la mobilitat urbana.

iniciativa

Ideem solucions innovadores per reposicionar centralitats comercials urbanes, destinacions turístiques, infraestructures i equipaments públics i privats.

planificació

Planifiquem i viabilitzem projectes per a la dinamització comercial urbana, la promoció de destinacions turístiques i la valorització d’infraestructures i equipaments urbans.

gestió

Determinem la millor fórmula per a fer realitat els projectes que planifiquem assumint, en molts casos, la pròpia implementació i gestió del projecte.

formació

Programem i impartim jornades i cursos de formació especialitzada per a la capacitació del personal tècnic i directiu d’entitats privades i institucions públiques.

ÀREES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (APEU)

Programació i coordinació del projecte pilot per a l'avaluació de la funcionalitat de les APEU en 17 municipis de la província de Barcelona.

Diputació de Barcelona. 2021-2022.

VIA. SOCIETAT PER A LA INTEGRACIÓ FERROVIÀRIA DEL CAMP DE TARRAGONA (SIF)

Iniciativa per la constitució d'una SIF per la integració i regeneració urbana de les infraestructures ferroviàries d'ADIF al Camp de Tarragona.

Diputació de Tarragona. 2021.

IBIZA MUSIC ACADEMY by PIONEER

Iniciativa, concertación y puesta en marcha de la academia de música electrónica del Conservatorio de Música de Ibiza.

Agrupación de Empresas Innovadoras IBIZA MUSIC CLUSTER. 2011.

PARC TEMÀTIC DE L’ESPORT OPEN CAMP BARCELONA

Iniciativa, concertació i gestió del 1er parc temàtic del món dedicat a l'esport i la tecnologia localitzat a l'Anella Olímpica de Barcelona.

OPEN CAMP, SL. 2014-2018.

notícies

Carrer Llovera, 53
43201 Reus
+ 34 977 75 12 72