Accessibilitat

SECCIÓ 1

REQUERIMENTS DE CONTINGUT OBLIGATORI

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Gaudi Innovation  s’ha compromès a fer accessible el seu espai  web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accesibilitat dels espais web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic. La present declaració d’accesibilitat s’aplica a https://www.gaudi-innovation.com/

Situació de compliment

Aquest espai web es plenament conforme amb el RD 1112/2018.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent: el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requeriments d’accessibilitat

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració fou preparada el 7 d’agost de 2023
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme.
Última revisió de la declaració: 7 d’agost de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requeriments d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) como per exemple:

Mitjançant el correu electrònic gaudi@gaudi-innovation.com Pot presentar:

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, motius i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís amb els requeriments contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas de que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada mitjançant correu electrònic gaudi@gaudi-innovation.com/a>

Secció 2

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest espai web aplica als requeriments de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió de l’accesibilitat s’ha realizat a l’agost de 2023.

L’espai web està optimizat pels navegadors Microsoft Edge i les últimes versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

L’espai web està dissenyat per la seva visualització Responsive, visualitzant-se de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimizat per la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d’Android.

Carrer Llovera, 53
43201 Reus
+ 34 977 75 12 72Diseño web y desarrollo