Concertació institucional i constitució del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (ATM).

Departament Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 2005-2007.