Iniciativa institucional per l’estructuració de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) per la construcció de l’Hospital transfronterer de la Cerdanya (Girona).

Consell Comarcal de la Cerdanya. 2003.