Anàlisi de la funcionalitat i millor localització comercial a les ciutats de Madrid, Sevilla, Barcelona, Múrcia, València, Alicant, Màlaga, Mallorca, Salamanca, Vigo i Avilés.

1996-2002.