Anàlisi, diagnosi i definició del model comercial urbà del municipi de Granollers (Barcelona).

Ajuntament de Granollers. 2003 i 2008.