Anàlisi de la funcionalitat i la viabilitat econòmica dels diferents traçats de l’ampliació de la xarxa ferroviària de Mallorca.

INTRAESA. Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). 2000-2002.