Concertació internacional i coordinació del Projecte RITMO- INTERREG IIIB MEDOCC de la Unió Europea.

Ajuntament d’Eivissa (Espanya). Regione Sardegna (Itàlia). Municipality Hersonissos i
Regió Egeu Sud (Grècia). 2005-2006