Iniciativa per la constitució d’una SIF per la integració i regeneració urbana de les infraestructures ferroviàries d’ADIF al Camp de Tarragona.

Diputació de Tarragona. 2021.